klimatyzacjaserwerownia

Klimatyzacja

Klimatyzacja Zależność od temperatury zewnętrznej wynika z procesu wymiany ciepła w urządzeniach chłodniczych, wykorzystujących zjawisko parowania i skraplania czynnika chłodniczego. jak wiemy, temperatura skraplania i parowania jest ściśle związana z ciśnieniami.